Knihovna

Výtvarné práce studentů GYNOME 2023

/ Milada Holešová

Před vstupem do novoměstské knihovny vás přivítá výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě. Přijďte se podívat.

Výtvarné práce studentů GYNOME 2023

Před vstupem do novoměstské knihovny vás přivítá výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě. Přijďte se podívat.

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS