Knihovna

Březen měsíc čtenářů

/ Nové Město na Moravě

Stručná historie Březen jako Měsíc knihy se slaví od roku 1955. I přes původně ideologické zaměření býval (nejen) v knihovnách po dlouhá desetiletí vždy věnován knihám a čtení. …

Březen měsíc čtenářů

Stručná historie

Březen jako Měsíc knihy se slaví od roku 1955. I přes původně ideologické zaměření býval (nejen) v knihovnách po dlouhá desetiletí vždy věnován knihám a čtení. Je to tedy naše nejstarší a tradiční kampaň k podpoře četby a čtenářství. Na přelomu tisíciletí se knihovny připojily ke kampani Březen – měsíc internetu a využily tento měsíc k propagaci nového média a nových služeb knihoven s ním spojených, přičemž se nikdy nezapomínalo ani na propagaci knihy a čtení. Po několikaleté přestávce byl pak na jednání Sekce veřejných knihoven v roce 2008 přijat návrh RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze, na změnu zaměření březnové kampaně. První Březen – měsíc čtenářů (BMČ) proběhl v roce 2009. Od té doby probíhá kampaň každoročně.

Cíl projektu

  • Propagovat činnost a služby knihoven.
  • Nabídnout nové, moderní služby.
  • Propojit čtenáře a zájemce o tyto služby, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani.
  • Podpořit společenský význam a prestiž četby. Dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS