Knihovna

Pro školy

Pro školy

Srdečně zveme k nám do knihovny mateřské, základní a střední školy. Nabídkové seznamy besed a knihovnických lekcí pro školní rok 2023/2024 ke stažení zde:

  • Besedy probíhají v úterý a ve čtvrtek v městské knihovně. V případě naplnění kapacity se dohodne jiný den v týdnu.

  • Jedna třída – dvě besedy za školní rok.

  • Při objednání besedy vyučující sdělí datum, čas, název besedy, třídu, plný počet žáků, školu, své jméno a telefon.

Besedy a knihovnické lekce objednávejte osobně, nebo na tel.č. 566 598 730, email: mvs@mk.nmnm.cz

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS