Knihovna

Týden knihoven

/ Milada Holešová

Stručná historie První Týden knihoven, o jehož organizaci rozhodl Výkonný výbor SKIP, proběhl v roce 1996, od té doby se koná každoročně. Úvodem k akci býval pravidelný Knihovnický …

Týden knihoven

Stručná historie

První Týden knihoven, o jehož organizaci rozhodl Výkonný výbor SKIP, proběhl v roce 1996, od té doby se koná každoročně. Úvodem k akci býval pravidelný Knihovnický happening; v této aktivitě se již nepokračuje, stejně skončily i některé další aktivity, např. soutěž Rozkvetlá knihovna. Naopak stálou a již tradiční součástí Týdne je slavnostní ceremoniál vyhlašování a předávání státní ceny Knihovna roku (cenu uděluje ministr kultury ČR; smyslem ceny je ocenit dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb) a Městská knihovna roku (tu od roku 2009 uděluje SKIP; cílem je ocenit nejlepší knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb).

Cíl projektu

  • Propagovat činnost a služby knihoven, upozornit na nové služby a zajímavé aktivity.
  • Vzbudit pozornost a zájem o knihovnu u rozmanitých (včetně potenciálních) uživatelských skupin i celé veřejnosti.
  • Ukázat knihovnu jako dynamicky se rozvíjející vzdělávací a informační instituci, jako příjemnou i užitečnou alternativu trávení volného času.
  • Podpořit společenský význam a prestiž čtení.

 

 

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS