Knihovna

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

/ Milada Holešová

Projekt probíhá od roku 2008. Jeho autorkou je členka Klubu dětských knihoven SKIP, zesnulá Mgr. Ivana Hutařová, která projekt zpracovala v tehdejší Národní pedagogické knihovně …

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Projekt probíhá od roku 2008. Jeho autorkou je členka Klubu dětských knihoven SKIP, zesnulá Mgr. Ivana Hutařová, která projekt zpracovala v tehdejší Národní pedagogické knihovně Komenského. Projekt po tři roky dotovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Poté, co tato podpora skončila a zdálo se, že projekt zanikne, za něj převzal garanci SKIP. Ten jej od roku 2011 každoročně pořádá a finančně zajišťuje (s podporou partnerů). Projekt se během několika let stal jednou z nejúspěšnějších aktivit v oblasti dětského čtenářství, která propojuje knihovny se školami.

Cíl projektu

  • Přivést děti hned od počátku školní docházky do knihoven, vytvářet u nich návyk na pravidelnou četbu, rozšiřovat jejich dovednosti v získávání informací z různých dostupných zdrojů.
  • Oceňovat originální knížkou děti za to, že zvládly základy čtení, a tak u nich podporovat vztah k četbě a čtenářství.
  • Propagovat dětské čtenářství v rodině, škole a obci.

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS