Knihovna

Knihovratka

/ Marie Šímová

Nestíháte vrátit knihy, časopisy, CD v půjčovní dobu do knihovny? Dejte je do Knihovratky v  K Clubu :-) https://www.facebook.com/kclubnmnm  

Knihovratka

Nestíháte vrátit knihy, časopisy, CD v půjčovní dobu do knihovny? Dejte je do Knihovratky v  K Clubu :-)

https://www.facebook.com/kclubnmnm

 

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS