Půjčování stolních her

Milada Holešová  Sdílet článek na nebo

Novinkou novoměstské knihovny je půjčování stolních her domů. Nabízíme 20 titulů her, které si můžete půjčit domů. Seznam her: https://tritius.nmnm.cz/Katalog/search?q=stoln%C3%AD+hry&area=-1&field=0&f[-10]=-5&ticketId=-7 Pravidla pro půjčování stolních her …

Půjčování stolních her

Novinkou novoměstské knihovny je půjčování stolních her domů.

Nabízíme 20 titulů her, které si můžete půjčit domů.

Seznam her: https://tritius.nmnm.cz/Katalog/search?q=stoln%C3%AD+hry&area=-1&field=0&f[-10]=-5&ticketId=-7

Pravidla pro půjčování stolních her

Půjčování

♦ stolní hry je možné si zapůjčit v dětském oddělení Městské knihovny Nové Město na Moravě

♦ absenčně se půjčuje pouze jedna stolní hra na jeden měsíc bez možnosti prodloužení

♦ stolní hru si mohou půjčit pouze čtenáři registrovaní v Městské knihovně Nové Město na

Moravě, s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Nové Město na

Moravě

♦ čtenářům mladším 15 let se stolní hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce

♦ stolní hry je možné si rezervovat

 

Vracení

♦ čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu – jestliže půjčenou hru nevrátí ve stanoveném

termínu, bude mu knihovna účtovat poplatek z prodlení (stejný jako u ostatních dokumentů) dle

platného ceníku

♦ v případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen

uhradit vzniklou škodu

♦ v případě ztráty nebo poškození, které znemožní hru dále používat, ji musí čtenář nahradit stejnou

novou hrou nebo uhradit její pořizovací cenu

♦ při vracení stolní hry je zkontrolován spolu se čtenářem obsah hry, čtenář musí počítat s

prodlením způsobeným kontrolou všech komponentů hry (cca 10 minut)

Soubory ke stažení