Knihovna

Olympiáda

/ Milada Holešová

Lyžaři přijeli  s výstavou „Olympiáda“ . Výtvarné práce žáčků Mateřské školy Nové Město na Moravě se Vám představí na chodbě před městskou knihovnou.

Olympiáda

Lyžaři přijeli  s výstavou „Olympiáda“ . Výtvarné práce žáčků Mateřské školy Nové Město na Moravě se Vám představí na chodbě před městskou knihovnou.

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS