Knihovna

Návštěva v březnu měsíci čtenářů

/ Milada Holešová

V úterý 28. března jsme přivítali v městské knihovně příjemnou návštěvu – spisovatelku Kláru Smolíkovou a spisovatele Jiřího W. Procházku. Paní Klára Smolíková přijela s …

Návštěva v březnu měsíci čtenářů

V úterý 28. března jsme přivítali v městské knihovně příjemnou návštěvu – spisovatelku Kláru Smolíkovou a spisovatele Jiřího W. Procházku. Paní Klára Smolíková přijela s programem pro čtvrté třídy „Od husy k Husovi, od Husa k husitům“. Žáci  se vydali po stopách Jana Husa. Dozvěděli se, kdo to byl a v jaké době žil. Jaký byl student a jaký učitel. Na program byli žáci krásně připraveni, ale určitě jim přinesl i nové vědomosti.

Pan Jiří Walker Procházka měl pro sedmé třídy připraven „Průlet fantastickými světy – Fantastické žánry od starověku po současnost“. Jaký je rozdíl mezi sci-fi a fantasy si zapamatoval snad každý sedmák. Jaké jsou fantastické literární žánry pomohl žákům rozluštit pracovní list a strhující přednáška pana Procházky.

Děkujeme za příjemný den!

 

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS