Magnesia Litera – Oceňuje a propaguje kvalitní literaturu

Marie Šímová  Sdílet článek na nebo

Nejdůležitějším úkolem knižních cen Magnesia Litera je propagace kvalitní literatury. Tyto oceněné knihy pro Vás nakupujeme a představujeme vítěze v naučné literatuře: Jan Žižka Život …

Magnesia Litera – Oceňuje a propaguje kvalitní literaturu

Nejdůležitějším úkolem knižních cen Magnesia Litera je propagace kvalitní literatury. Tyto oceněné knihy pro Vás nakupujeme a představujeme vítěze v naučné literatuře:

Jan Žižka Život a doba husitského válečníka

Petr Čornej

 

V rozsáhlé monografii zúročuje Petr Čornej své celoživotní bádání v oblasti dějin českého středověku. Přestože v celku jeho dosavadních knih jde o vůbec první životopis, z jeho starších prací víme, že jej povaha historických osobností, jejich charakter, motivace jednání a dobová mentalita přitahovaly vždy. Ve své nejnovější práci Čornej čtenářům názorně a přitom čtivě ukazuje obtížnost práce historika, který se často musí vyrovnat s nedostatkem písemných pramenů. Otevřeně přiznává, že na některé otázky historik nemůže nabídnout jednoznačné odpovědi, a proto předkládá hned několik možných cest, jimiž se osudy husitského válečníka mohly ubírat. Zvláště poutavá jsou jeho líčení v pasážích, kde se může opřít o své předchozí výzkumy, jako je tomu v případě jeho důvěrné znalosti husitské Prahy. Jedinečný je rovněž autorův vhled do středověkého myšlení, jakož i analýza proměny struktury pozdně středověké společnosti či detailní průzkum mocenských vztahů. Čornejův Žižka navíc není jen historickou osobností, jejíž životní cesta se uzavřela u Přibyslavi roku 1424. Ve své práci sleduje i proměny jeho obrazu v historické paměti a to, jak byla osobnost husitského vojevůdce využívána v pozdějších politických a kulturních sporech. Kniha Jan Žižka zaujme i svou výtvarnou podobou a obrazovou složkou, jež podtrhuje autorovu snahu (a schopnost) vykročit mimo úzký okruh znalců a oslovit širší čtenářské publikum.