Knihovna

Balení učebnic a sešitů

/ Marie Šímová

V průběhu září Vám v knihovně zabalíme učebnice a sešity všech rozměrů (stejným způsobem, jakým jsou baleny knihy v knihovně). Jednotná cena za kus je …

Balení učebnic a sešitů

V průběhu září Vám v knihovně zabalíme učebnice a sešity všech rozměrů (stejným způsobem, jakým jsou baleny knihy v knihovně). Jednotná cena za kus je 10,-. Příjem bude probíhat v půjčovní dny a zároveň bude upřesněn jejich výdej (ten se bude odvíjet od množství zájemců i přijatých učebnic).

 

 

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS