Knihovna

17. června – knihovna na NOVA CIVITAS

/ Milada Holešová

Vážení čtenáři a návštěvníci městské knihovny, v sobotu 17.  června bude provoz knihovny zajištěn přímo na slavnostech Nova Civitas. Najdete nás na Vratislavově náměstí v …

17. června – knihovna na NOVA CIVITAS

Vážení čtenáři a návštěvníci městské knihovny, v sobotu 17.  června bude provoz knihovny zajištěn přímo na slavnostech Nova Civitas. Najdete nás na Vratislavově náměstí v blízkosti základní školy od 8.00 do 13.00 hodin. Můžete se těšit na zajímavé tituly z knihovny, které si můžete půjčit domů, a zároveň zde můžete vrátit knihy, které máte půjčené. Také bude možné se do knihovny přihlásit a stát se tak čtenářem knihovny. Pro děti bude připravena malá recyklační dílna.

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS