Provozní řád internetové studovny

Zásady provozu počítačových stanic

Nabízené služby:

  • připojení k internetu
  • program Office
  • tiskové výstupy

Internet:

1. Počítačové stanice jsou přístupné v provozní době knihovny a za poplatek.
2. Uživatelé mohou využívat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno spouštět nebo instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavený software.
3. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a k užívání drog.
4. Je zakázáno provozovat hazardní hry.
5. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC, periferii nebo sítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon PC.
6. Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
7. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.
8. Přístup k internetu nesmí být zneužit pro jakoukoliv reklamní nebo komerční činnost.
9. Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat etické normy.
10. Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen nahradit.
11. Uživatel je povinen dbát pokynů knihovníka.

Pravidla pro práci s internetem

1. Zájemce o práci s internetem před započetím práce se musí přihlásit u knihovníka a čtenář knihovny předloží platný čtenářský průkaz
2. Základní doba užívání je 60 minut, není-li další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit.
3. Uživatel si může rezervovat den a čas návštěvy, rezervaci je nutno provést osobně nebo telefonem na č. 566 598 730
4. Tiskový výstup je možný za poplatek ( viz Knihovní řád – poplatky a náhrady.
5. U stanice mohou pracovat nejvýše dva lidé.
6. V případě poruchy připojení internetu, které trvá déle jak 15 minut a bude nahlášeno obsluze, může uživatel požadovat vrácení poplatku maximálně za posledních 15 minut.