Dětský koutek

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ DĚTSKÉHO KOUTKU

Dětský koutek mohou užívat děti za doprovodu osoby starší 15 let (bez doprovodu pouze výjimečně se souhlasem knihovnice).

Upozorňujeme, že dětský koutek užíváte na vlastní nebezpečí (knihovnice nezajišťují dozor a nenesou odpovědnost za nehody vzniklé nevhodným chováním).

Povinnosti uživatelů:

  • před vstupem do dětského koutku odložit obuv
  • před odchodem po sobě dětský koutek uklidit

Respektujte, že dětský koutek se nachází v knihovně. Neobtěžujte hlukem a jiným nevhodným chováním ostatní čtenáře. Knihovnice mají právo nevhodně se chovající uživatele vykázat z dětského koutku